Polityka prywatności

1. Wstęp i Informacje Ogólne

Serwis GG.BET (zwany również „Witryną”) jest zarządzany przez Brivio Limited (dalej „Brivio”, „Firma”, „my”, „nasz”) Wszystkie usługi hazardowe są licencjonowane przez Invicta Networks N.V. (Nr licencji 8048/JAZ2012-009).

Firma zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów ochrony i poszanowania prywatności użytkownika podczas korzystania z Witryny oraz usług, które świadczymy za jej pośrednictwem.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych.

Administratorami danych dla Witryny są: firma Brivio Limited założona na mocy prawa Republiki Cypryjskiej, adres siedziby 12A, Lekorpouzier, Flat/Office 102, Limassol, Cypr i firma Invicta Networks N.V. zarejestrowana na mocy prawa Curacao, adres siedziby Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Willemstad, Curacao.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy@gg.bet.

W przypadku innych zapytań prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem support@gg.bet

2. Jakie rodzaje danych zbieramy?

Gromadzimy różnego rodzaju dane, gdy z nami się kontaktujesz i korzystasz z naszych usług. W większości przypadków dane są dostarczane bezpośrednio przez użytkownika – na przykład przy pierwszej rejestracji. Inne przypadki obejmują strony trzecie lub publicznie dostępne źródła udostępniające informacje o użytkowniku.

Informacje, których nam udzielasz

· Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub telefonu komórkowego, adres pocztowy, data urodzenia oraz płeć;

· Dokumenty wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów AML/CFT, takie jak Twoje zdjęcia i dokumenty oraz potwierdzenie adresu i inne wystarczające dowody (do weryfikacji Twojej osoby);

· Informacje finansowe – Witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL gwarantujące poufność danych podczas ich przekazywania. Operacje płatnicze są realizowane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznych serwerów bramek płatności, ale zachowujemy prawo do przechowywania historii wpłat i wypłat oraz niektórych danych płatniczych (na przykład cztery ostatnie cyfry numeru karty, nazwę banku wydającego kartę itp).

· Dane do logowania, które obejmują hasło i nazwę użytkownika.

Podczas korzystania z naszych usług:

· Informacje dotyczące sposobu interakcji i korzystania z produktów dostępnych na Witrynie;

· Komunikacja z naszym personelem, na przykład połączenia, e-maile i wiadomości za pośrednictwem naszego czatu na żywo;

· Dane dotyczące Twojej lokalizacji, informacje o ruchu drogowym, adres IP;

· System operacyjny i platforma urządzeń, z których korzystasz do przeglądania Witryny, typ i wersja przeglądarki, język przeglądarki, ustawienie strefy czasowej;

· Informacje marketingowe, które wskazują, czy chcesz otrzymywać reklamy marketingowe od nas lub naszych partnerów;

· Możemy również uzyskać dostęp do dokumentacji publicznej sporządzonej przez użytkownika, na przykład mediów społecznościowych.

Możemy wykorzystywać dane agregowane, na przykład dane statystyczne lub demograficzne, na potrzeby testowania, badania, analizowania, rozwoju oraz ulepszenia Witryny. Dane te mogą pochodzić z informacji, które zostały nam przekazane przez użytkownika, jednak są one przechowywane w formie anonimowej, co uniemożliwia identyfikację użytkownika i w związku z tym nie są one uważane za dane osobowe. Dane te są wykorzystywane na przykład w celu sprawdzenia, ilu użytkowników w określonym wieku korzysta z danej funkcji Witryny.

W rzadkich przypadkach, jeśli zdecydujesz się na samowykluczenie z korzystania z usług w Witrynie przyznamy Ci to prawo i zachowamy taką prośbę. Takie dane nie uważa się za dane odnoszące się do zdrowia.

3. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Zbieranie wyżej wymienionych danych jest niezbędne w celu zapewnienia użytkownikowi naszych usług. Nieudostępnienie danych osobowych wymaganych na podstawie prawa lub zapisów umowy może skutkować brakiem zawarcia umowy oraz brakiem możliwości korzystania z naszych usług. Ponadto niektóre dane są wykorzystywane do personalizacji i usprawnienia korzystania z naszych usług oraz dotarcia do użytkownika od czasu do czasu z ważnymi informacjami. Użytkownik nie jest zobowiązany do udostępnienia nam takich danych osobowych.

Ustawodawstwo wymaga od nas określenia prawnych podstaw, na mocy których przetwarzamy dane uzyskane od użytkownika. Nie ma ujednoliconego sposobu na opisanie legalnej podstawy naszego przetwarzania, stąd zostały one podzielone w następnym podrozdziale.

Po pierwsze, jesteśmy zobowiązani do wykonania umowy zawartej z Tobą. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na nasz Regulamin oraz inne zasady (zwane łącznie „Regulaminem”), które są umową określającą nasze wzajemne prawa i obowiązki podczas korzystania z Witryny.

· Polegamy na umowie dotyczącej rejestracji konta i świadczenia usług w zakresie zakładów i gier hazardowych, innych działań lub treści online;

· Od czasu do czasu konieczne może być zresetowanie hasła, otrzymanie wiadomości serwisowej o konserwacji lub powiadomienia o aktualizacji Warunków lub innych sytuacjach, które kategoryzujemy jako „Cele zarządzania Witryną”;

· Do przetwarzania Twoich transakcji.

Po drugie, hazard i zakłady są działalnością mocno regulowaną i dlatego jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zobowiązań prawnych ustanowionych dla operatorów przez organy regulacyjne i inne władze. Aby wypełnić te zobowiązania, polegamy na danych, które uzyskaliśmy od Ciebie.

To na przykład obejmuje:

· Pewność, że oferujemy nasze usługi osobom uprawnionym (na przykład osobom powyżej 18 roku życia, które nie dokonały samowykluczenia z działalności hazardowej/obejmującej zakłady, pochodzącym z miejsca, w którym mamy prawo do świadczenia naszych usług na podstawie udzielonej nam licencji, itp.);

· Wykrywanie, zapobieganie i ściganie przestępstw (dlatego właśnie istnieją specjalne procedury weryfikacyjne, których należy przestrzegać);

· Zweryfikowanie Twojej tożsamości i ustalenie źródła środków w każdej transakcji (jesteśmy zobowiązani do uniemożliwienia korzystania z naszych usług w celu prania pieniędzy i innych działań przestępczych);

· Przeprowadzenie odpowiednich kontroli w zakresie zwalczania nadużyć finansowych;

· Ocenę i zarządzanie wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami oraz zapobieganie problemom z hazardem.

Po trzecie, mamy swoje uzasadnione interesy w przetwarzaniu, jak określono poniżej. Nie będziemy przetwarzać żadnych danych, jeśli nasze interesy są podrzędne w stosunku do Twoich praw, wolności lub interesów. To obejmuje następujące:

a. Ulepszanie naszych usług i produktów

· Sprawienie, aby korzystanie z Witryny było przyjazne dla użytkownika;

· Testowanie nowych produktów lub modernizacja już istniejących;

· Analizowanie skuteczności naszych działań marketingowych

b. Zapewnienie indywidualnego doświadczenia gry

Na przykład, możemy wykorzystać historię rozegranych gier, aby dostarczyć spersonalizowane rekomendacje;

· Albo możemy uzyskać dane geolokalizacyjne, aby świadczyć usługi w Twoim języku ojczystym, jeśli mamy taką możliwość;

c. Wykrywanie i zapobieganie naruszeniom naszego Regulaminu.

d. Możliwość skontaktowania się z Tobą.

· Aby zareagować na problemy występujące od czasu do czasu podczas korzystania z Witryny, za pośrednictwem e-maila, czatu na żywo lub telefonu;

· Od czasu do czasu użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie ankiety dotyczącej jego doświadczeń podczas korzystania z Witryny. Takie działania nie są obowiązkowe i możesz odrzucić taki wniosek. Taka odmowa nie wpłynie w żaden sposób na Twoją możliwość korzystania z Witryny.

Po czwarte, za Twoją jednoznaczną zgodą.

W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji o ofertach i nowościach dotyczących naszych produktów poprzez różne środki komunikacji, takie jak e-mail, SMS, telefon itd., prześlemy Ci odpowiednie informacje.

W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę pisemne lub telefoniczne. Możesz zrezygnować z wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z zespołem Obsługi Klienta lub postępując zgodnie instrukcjami „rezygnacji” zawartymi w otrzymanych od nas wiadomościach marketingowych. Jeżeli zrezygnujesz, nie otrzymasz od nas żadnych materiałów marketingowych. Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień push, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojego urządzenia.

4. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych, w tym Twoich danych osobowych, stronom trzecim. W takich przypadkach upewniamy się, że takie strony trzecie mają wystarczający poziom ochrony i bezpieczeństwa danych oraz że podczas przekazywania danych stosowany jest odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Mamy prawo do udostępniania Twoich danych osobowych stronom trzecim, w tym między innymi policji, bankom, jednostkom ds. integralności finansowej, dostawcom systemów weryfikacji adresów i tożsamości, dostawcom usług płatniczych i innym instytucjom finansowym w celach przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobiegania przestępczości i/lub w celach kontrolnych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych odpowiednim stronom trzecim, takim jak organy regulacyjne, jednostki ds. integralności finansowej, zwłaszcza gdy mamy uzasadnione powody, by podejrzewać nieprawidłowości dotyczące Twojego konta;

Możemy udostępniać Twoje dane w celach związanych z regularną działalnością, takich jak usługi płatnicze, banki, narzędzia komunikacji z klientami, narzędzia weryfikacji tożsamości, dostawcy gier itp.;

Możemy udostępniać informacje o Tobie, które mogą zawierać dane osobowe i/lub historię zakładów, z organizacjami sportowymi w celu prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustw, prania pieniędzy lub w kwestiach etycznych w sporcie oraz w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych;

Możemy udostępniać Twoje informacje podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy transportowe lub inne podmioty, z którymi współpracowaliśmy podczas naszych działań promocyjnych, w których uczestniczyłeś w celu dostarczenia wygranych lub nagród;

Możemy udostępniać Twoje informacje, gdy jesteśmy zobowiązani do ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw;

Jeżeli dostaniemy nakaz wydany przez organ kontrolny lub uprawniony organ;

Z audytorami zewnętrznymi, którzy mogą przeprowadzać niezależne kontrole w ramach naszych akredytacji;

Podmiotowi zewnętrznemu w przypadku sprzedaży lub przeniesienia (lub przystąpienia do procesu negocjacji) naszej działalności lub jakichkolwiek naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą. W przypadku przekazania lub sprzedaży, organizacja otrzymująca Twoje dane osobowe może je wykorzystać w taki sam sposób jak my;

Wszystkim innych następcom prawnym naszej firmy.

5. W jaki sposób przechowujemy i przekazujemy dane osobowe użytkownika

Przechowujemy nasze dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektórzy z naszych partnerów, którzy świadczą nam usługi niezbędne do oferowania użytkownikowi naszych produktów do gier hazardowych/obstawiania zakładów, na przykład dostawcy oprogramowania, usług bankowych i płatniczych itp., mogą znajdować się poza EOG.

Zapewniamy odpowiednią kontrolę umowną nad wszelkimi stronami trzecimi, które pomagają nam w przetwarzaniu Twoich danych, co zapewnia przestrzeganie Twoich praw i bezpieczeństwo Twoich danych. Przekazując dane poza EOG, stosujemy następujące zasady:

· Przekazujemy dane osobowe firmom z krajów trzecich, jeżeli Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że taki kraj zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić oficjalną stronę internetową Komisji Europejskiej.

· W przypadku korzystania z usług świadczonych przez dostawców niepodlegających mechanizmowi zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony, gwarantujemy, że w razie potrzeby zostaną zastosowane dodatkowe środki oraz zabezpieczenia, w tym między innymi zawarcie właściwych zapisów umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić oficjalną stronę internetową Komisji Europejskiej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące określonego mechanizmu wykorzystywanego przez nas podczas przekazywania danych osobowych poza EOG, należy się z nami skontaktować.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszych wymogów prawnych, finansowych i regulacyjnych, dlatego musimy przechowywać Twoje dane przez minimalny okres czasu wymagany do wypełnienia tych zobowiązań. Po upływie tego czasu i w przypadku, gdy nie będziemy mieli żadnego innego uzasadnionego powodu, aby zachować Twoje dane, zostaną one opatrzone pseudonimem.

Zwykle Twoje dane będą przechowywane przez 10 lat po tym, jak przestaniesz być naszym klientem, począwszy od dnia, w którym zlecisz nam zamknięcie swojego konta.

7. Bezpieczeństwo danych

Jesteśmy zobowiązani do ochrony powierzonych nam danych. Stosujemy wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, że wszystkie informacje zebrane podczas korzystania z Witryny są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką oraz obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami prawa.

8. Twoje prawa

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, użytkownik ma prawo do korzystania ze szczególnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z każdego z tych praw kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub Działem Obsługi Klienta, podając nazwę prawa, z którego chcesz skorzystać oraz, w razie potrzeby, uzasadnienie takiego wniosku.

1) Prawo dostępu

Masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i uzyskać ich kopię, jeśli rzeczywiście je przetwarzamy. Należy pamiętać, że przetwarzamy różnego rodzaju dane, a ujawnienie ich osobie, do której dane te nie należą, może wyrządzić szkodę osobie, której te dane dotyczą. W związku z tym konieczne może być przedstawienie dodatkowych dowodów, aby móc zidentyfikować osobę zgłaszającą żądanie.

2) Prawo do sprostowania informacji, które posiadamy o użytkowniku

Masz prawo zażądać zmiany posiadanych przez nas informacji na swój temat, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne. Na przykład, w przypadku zmiany stanu cywilnego, nazwiska lub adresu.

3) Prawo do usunięcia danych, które posiadamy na temat użytkownika („Prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo poprosić nas o usunięcie danych, które posiadamy na Twój temat, jeśli nie ma powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie.

Prawo to nie jest bezwarunkowe, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkowników w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobiegania przestępczości, itp. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby, poinformujemy Cię o tym.

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania danych w określonym celu lub jako całości. Nadal będziemy przechowywać Twoje dane, ale nie będziemy ich używać do naszych szczególnych celów, jeśli podasz uzasadnione powody, aby o nie poprosić. Należy pamiętać, że prawo to nie jest bezwarunkowe i w pewnych sytuacjach Twoja prośba może zostać odrzucona.

5) Prawo do przenoszenia danych

Dostarczymy użytkownikowi kopię danych w łatwo zrozumiałej formie, aby mógł wykorzystać te informacje do swoich celów. Z przyczyn opisanych powyżej możemy potrzebować dodatkowej weryfikacji od osoby składającej taki wniosek.

6) Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych do celów marketingowych lub w innych sytuacjach, jeśli uważa, że nie mamy podstawy prawnej do przetwarzania informacji.

7) Prawo do wycofania zgody

Jeśli korzystamy z Twojej zgody na przetwarzanie danych, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę, skontaktuj się z zespołem Obsługi Klienta lub postępuj zgodnie instrukcjami „rezygnacji” zawartymi w otrzymanych od nas wiadomościach marketingowych.

9. Polityka dotycząca plików cookie

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje, które są pobierane i przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas jego wizyty na Witrynie. Są one wykorzystywane przez większość stron internetowych w celu poprawy komfortu użytkowania oraz zapewnienia, że funkcje strony są dostarczane i wykorzystywane w bardziej efektywny sposób.

Pliki cookie mogą spełniać różne funkcje. Niektóre są związane z sesją, są pobierane na czas korzystania z konkretnej strony. Pozwalają one na bardziej efektywną nawigację między stronami i pozwalają stronie internetowej pamiętać o dokonanych wyborach. Inne są stałymi plikami cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozwalają stronie internetowej zapamiętać go jako powracającego gościa.

Nasza Witryna używa plików cookie do identyfikacji sposobu poruszania się po stronie internetowej i poprawy komfortu korzystania z niej; gromadzi i udostępnia dane do celów wykrywania oszustw i przeciwdziałania praniu pieniędzy; w celu identyfikacji nieprawidłowości związanych z urządzeniem i uniemożliwienia dostępu do konta z innego urządzenia.

Wyrażasz zgodę na umieszczanie od czasu do czasu plików cookie na Twoim urządzeniu w celu zapisania pewnych informacji (np. imienia i nazwiska, informacji technicznych dotyczących hasła, adresu IP), co służy zidentyfikowaniu Ciebie jako użytkownika.

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie. Aby to zrobić, odwiedź sekcję Ustawienia w swojej przeglądarce i postępuj zgodnie z jej instrukcjami. Blokowanie niektórych plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje Witryny będą niedostępne dla użytkownika.

Witryna używa następujących plików cookie:

_locale Pamięta wybrany język
gfrcoid Zatrzymuje nazwę bieżącej sesji
_auth Plik cookie, który jest używany w celu sprawdzenia, czy użytkownik jest autoryzowany
paseto Przytrzymaj identyfikator bezpieczeństwa
_ga*,gid Użytkownik może zrezygnować z używania plików analitycznych cookie od Google, klikając na link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z instrukcjami

Używamy plików cookie niezależnych firm (takich jak Google Analytics) w celu uzyskania informacji na temat interakcji użytkownika z Witryną, aby rozwijać i poprawiać komfort użytkowania oraz dostarczać zoptymalizowane usługi.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

10. Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że niewłaściwie potraktowaliśmy Twoje dane, możesz złożyć skargę do naszego Inspektora Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres support@gg.bet.

Jeśli nie satysfakcjonuje Cię odpowiedź lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego w szczególności właściwego dla kraju Twojej rezydencji, miejsca pracy lub rzekomego naruszenia przepisów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w takich przypadkach w celu rozwiązania problemu w pierwszej kolejności skontaktować się z nami (pomimo, jak określono wyżej, Twojego prawa do skontaktowania się w dowolnym momencie z właściwym organem regulacyjnym).

11. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w ustawodawstwie lub naszych praktykach w zakresie traktowania danych użytkowników.

Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej z datą wejścia w życie takiej polityki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany wprowadzane przez takie aktualizacje, powinien zaprzestać przekazywania informacji i korzystania w jakikolwiek sposób z naszych usług. Dalsze korzystanie z Witryny będzie traktowane jako akceptacja zmian w Polityce Prywatności.

W przypadku istotnych zmian, użytkownik zostanie powiadomiony przez e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

DATA 7 grudnia 2022 r.